Novosti

Osvjetljivač Heidelberg Suprasetter

NEDAVNO JE U ŠTAMPARIJI PLANJAX PRINT PUŠTEN U RAD OSVJETLJIVAČ

HEIDELBERG SUPRASETTER

– Instaliranjem osvjetljivača i razvijačice u prostorije štamparije PLANJAX print dobiveno je mnogo na kvalitetu, brzini i cijeni naših proizvoda i usluga rekao je Mirza Planjac zadužen za ovu savremenu mašinu i dodao:
– Ona je pokazala svoju nadmoć prilikom prvog ozbiljnijeg naloga narudžbe udžbenika gdje je trebalo osvijetliti i razviti preko 5500 ofset ploča formata B2 koje uvozi iz Kine naša bratska firma PLANJAX produkt.