Novosti

Pušten u rad HEIDELBERG Printmaster PM 72-4

 

 

SVEČANO PUŠTEN U RAD MOĆAN ŠTAMPARSKI STROJ

HEIDELBERG Printmaster PM 72-4

Dana 30. Aprila 2021 završava se svečanim puštanjem u rad štamparskog stroja HEIDELBERG Printmaster PM 72-4 u pogonima štamparije PLANJAX print manifestacija Proljeće sa PLANJAXOM.

– Instaliranjem ovog moćnog stroja PLANJAXOVA proizvodnja bila bi znatno brža, povoljnija i kvalitetnija. – istakao je Jasmin Alibalić, regler pogona štamparija.

– Odmah po dovozenju HEIDELBERGA Printmastera PM 72-4 smo uspjeli dogovoriti štampanje desetine hiljada školskih udžbenika u koloru i pokazala se odličnim strojem. Radi besprijekorno. Planiramo uvesti i drugu smjenu. – istakao je Mirza Planjac, novoimenovani direktor proizvodnje.